” FlyCroTugs ” โดรนจิ๋วมากความสามารถ

โดรนขนาดเล็กที่ความสามารถไม่ได้เล็กเท่าขนาดตัว สามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักได้มากกว่าถึง 40 เท่า สล็อต