จะเที่ยวบ่อยแค่ไหน ก็ไม่หวั่น SIM2Fly แบบรายปีเที่ยวกับ AIS

เดินทางบ่อย เที่ยวบ่อยแค่ไหน ก็ไม่มีหวั่น เพราะ AIS จัดให้ เปิดตัว SIM2Fly แบบรายปี เล่นเน็ตแบบเต็มสปีด