หุ่นยนต์รุ่นใหม่จาก ฮิตาชิ EMIEW รุ่นที่ 3

ปัจจุบันเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีลำสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือ ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการพัฒนาหุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้น