Meizu Zero สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่ไร้ปุ่มกดและช่องพอร์ต

สมาร์ทโฟนเรือธงใหม่อีกหนึ่งรุ่นของ Meizu ที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกเลยที่ ไร้ทั้งปุ่มกดและไร้รูพอร์ตต่างๆ