พบกับ Telemedicine เทคโนโลยีที่คุณพบกับคุณหมอได้ที่บ้าน

เทคโนโลยีใหม่สำหรับทางการแพทย์ที่ได้เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก