JBL LINK 10 ลำโพงรุ่นใหม่ที่สั่งการด้วยเสียงได้

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลงจะต้องชอบลำโพงรุ่นนี้ของ JBL อย่างแน่นอน เพราะเป็นลำโพงรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบเชื่อมต่อของ WiFi และสามารถสั่งการด้วยเสียงได้