หุ่นยนต์รุ่นใหม่จาก ฮิตาชิ EMIEW รุ่นที่ 3

ปัจจุบันเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีลำสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือ ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการพัฒนาหุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้น

สล็อต“Internet of Things” (IOT) คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใชเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสามารถทำการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์และทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดีซึ่งทาง โรงงานฮิตาชิ ที่เมืองโอมิกะ (Omika)สล็อตที่เป็นโรงงานที่มีไว้สำหรับใช้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมระบบต่างๆ ที่เป็นการนำเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้ร่วมกับการทำงานเพื่อต่อยอดการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถลดต้นทุนและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี เพราะการใช้เครื่องจักรในการทำงานจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถสั่งงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บนแพลตฟอร์ม LUMADA (ลูมาด้า) ได้สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย ในปัจจุบันธุรกิจ “ หุ่นยนต์ ” นับว่าเป็นอีกธุรกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวได้ดี สามารเติบโตได้อย่างรวดเร็วในยุคสมัยแบบนี้

สล็อตถึงแม้ว่าในอดีตหุ่นยนต์จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือ เครื่องจักร ที่นำมาช่วยในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องของการทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน หรือ อำนวยความสะดวกของผู้ผลิตในดานต่างๆ แต่ในระยะเวลาต่อมากได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ ให้เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต IoT ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนียังมีการพัฒนาไปสู่การเป็นหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่เราสามารถติดต่อสื่อสารหรือออกคำสั่งให้ทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้

ไฮโลโดยล่าสุดทางด้านของ ฮิตาชิได้พัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีชื่อว่า EMIEW (อีมิว) รุ่นที่ 3 นั่นก็คือ หุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของการนำทาง ที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ เหมือนกับพนักงานต้อนรับได้เป็นอย่างดี โดยในขณะนี้หุ่นยนต์รุ่นนี้จะสามารถตอบโต้กับมนุษย์ได้ถึง 3 ภาษานั่นก็คือ ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ มีการนำไปทดลองให้บริการตามสถานที่ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างเช่น บริเวณสนามบินฮาเนดะ โรงพยาบาล สำนักงานต่างๆ บ้านพักคนชราหรือแม้กระทั่งคอนโดทั่วไป