” FlyCroTugs ” โดรนจิ๋วมากความสามารถ

โดรนขนาดเล็กที่ความสามารถไม่ได้เล็กเท่าขนาดตัว สามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักได้มากกว่าถึง 40 เท่า สล็อต

FlyCroTugs  คาสิโน

คาสิโนโดรนจิ๋วที่มีขนาดเล็กมากๆ แต่กลับสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้ถึง 40 เท่า โดยเกิดมาจากการร่วมกันพัฒนาของ นักวิจัยจาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบัน Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะพบโดรนทั่วไปๆ ที่เราสามารถใช้งานในการยกสิ่งของที่มน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัวของมันเพียงแค่ 2 เท่าแค่นั้น แต่สำหรับโดรนจิ๋วชนิดนี้นั้นออกแบบมาให้มีรอกหมุนที่สามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักได้มากถึง 40 เท่าและ วางของสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าในบางครั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานจะไม่ค่อยเป็นใจก็ตาม อีกทั้งโดรนชนิดนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกันกับโดรนอื่นๆ เพื่อให้การช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากสะดวกขึ้นได้อีกด้วย ซึ่ง Mark Cutkosky แห่งโรงเรียนวิศวกรรม Stanford University ได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาโดรนจิ๋วมาจากตีนตุ๊กแก และพฤติกรรมต่างๆ ของแมลง โดยแนวคิดในการพัฒนาโดรน FlyCroTugs ได้เกิดขึ้นระหว่างที่ Mark Cutkosky และเพื่อนๆ ของเขา กำลังศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือวัตถุที่มีนาดใหญ่กว่าขนาดตัวของพวกแมลงเหล่านั้น และได้พบว่าตัวต่อจะใช้วิธีลากอาหารที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองไปตามพื้นในการขนย้าย และนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ใช้พัฒนาโดรนชนิดนี้ ให้สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวของมันได้โดยใช้วิธีการทอดสมอไปที่วัตถุหรือสิ่งของขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถเปิดประตูเองได้อย่างง่ายดาย และก็ได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาการยึดเกาะบนผิวสัมผัสต่างๆ ของโดรนชนิดนี้ โดยการใช้ตะขอเหล็กขนาดเล็กจำนวน 32 ชิ้น ในการยึดเกาะบนผิวสัมผัสนั้น ที่คล้ายกับพฤติกรรมของตุ๊กแกที่ทำเวลาไต่อยู่บนผนังนั่นเอง ด้วยความที่ FlyCroTugs เป็นโดรนที่มีขนาดเล็ก จึงทำให้สามารถเข้าไปยังพื้นที่บริเวณแคบๆ ได้ อีกทั้งสามารถบินใกล้ๆ คนได้อย่างปลอดภัย จึงนับว่าเป็นโดรนที่เหมาะกับการนำไปใช้ในภารกิจค้นหา และกู้ภัย เป็นอย่างมาก อาจจะสามารถช่วยบินไปวางกล้องเพื่อให้นักกู้ภัยสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมภายในได้ โดยที่นักกู้ภัยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตคาสิโน