Smart clothes เนื้อผ้าอัจฉริยะ ความหลากหลายของแฟชั่นในอนาคต

Smart clothes คาสิโนเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสีและเนื้อผ้าอัจฉริยะที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่นของคุณ

คาสิโน ปัจจุบันเทคโนโลยี Wearable หรือเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ที่ถูกออกแบบพัฒนามาใช้สวมใส่ในส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาประมวลผลต่อมีด้วยกันมากมาย แต่เทคโนโลยีสวมใส่ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันนี้กำลังจะได้เห็นกันในอนาคตว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั้นเราสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งๆที่เราสวมใส่อยู่ในร่างกายอยู่ ซึ่งนับว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยทาง cnet.com รายงานว่า เสื้อผ้าอัจฉริยะ หรือ smart clothes จะเป็นเทคโนโลยีในยุคหน้า ด้วยเนื้อผ้าอัจฉริยะคุณสามารถเปลี่ยนสีเองได้ไม่ว่าจะเป็นสีชมพู, ฟ้า หรือจะเป็นลายเส้นสีชมพู สีฟ้า ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มที่แอป-พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็สามารถเปลี่ยนแปลงสีเสื้อผ้าได้อย่างง่ายๆ โดยนักวิจัยจาก College of Optics and Photonics จากมหาวิทยาลัย University of Central Florida (UCF) ได้ทำการวิจัยเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อผ้าที่พวกเขาเรียกว่า ChroMorphous ทั้งนี้ เนื้อผ้าที่เปลี่ยนแปลงสีได้นี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ คาสิโนถูกฝังอยู่กับสายไฟขนาดเล็กที่สามารถเปลี่ยนแปลงสีของเส้นใยแต่ละเส้น โดยขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน เมื่อเปิดเครื่องเนื้อผ้าจะทำการเปลี่ยนแปลงสีได้เลย ซึ่งทาง UCF ได้ใช้เทคโนโลยีการทอผ้าด้วยการใช้เส้นใยขนาดเล็กและการใส่สี เทคโนโลยีนี้นับว่ามีความแตกต่างจากเทคโนโลยีให้ความสว่างของเสื้อผ้าที่มีอยู่ แต่ความสว่างที่เกิดขึ้นจากเส้นใยผ้าแต่ละชิ้นถูกพันด้วยโลหะที่บางเฉียบ เนื่องจากปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของมันสูงขึ้นและลดลงเล็กน้อย ผงสีเฉพาะที่อยู่ภายในเส้นด้ายจะทำปฏิกิริยากับความแตกต่างของอุณหภูมิเหล่านี้และเปลี่ยนสีคาสิโนออนไลน์ กระบวนการทั้งหมดถูกควบคุมโดยผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทาง UCF ได้มีวิดีโอเพื่ออธิบายการทำงานของการเปลี่ยนแปลงสีผ้า โดยเทคโนโลยีสามารถปรับขนาดได้ ดังนั้นจึงสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าเส้นใยปั่น